Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Węgrowa.

W związku z wyborami samorządowymi wszystkich szczebli, które odbędą się 21 listopada 2010 roku, podjąłem decyzję o kandydowaniu na stanowisko Burmistrza Miasta Węgrowa. Do podjęcia takiej decyzji skłoniła mnie przede wszystkim troska o los Naszej Małej Ojczyzny, jaką jest miasto Węgrów. Przez ostatnie trzy kadencje zasiadałem w Radzie Miasta Węgrowa. Mogę więc powiedzieć, że znane mi są problemy lokalnej społeczności. Wiem też, jak niektórym z nich zaradzić.

Moje hasło wyborcze to:

PRACA,
ROZWÓJ,
BEZPIECZEŃSTWO.

Na tych trzech filarach zamierzam oprzeć służbę na stanowisku Burmistrza Węgrowa. Liczę na Państwa poparcie w dniu 21 listopada i dziękuję za każdy oddany na mnie głos.

Krzysztof Wyszogrodzki

Licząc na Państwa zaufanie deklaruję, że będę dążył do:

 • Tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawania nowych miejsc pracy.
 • Pozyskiwania funduszy unijnych.
 • Powiększenia zasobów mieszkaniowych miasta oraz liczby miejsc w przedszkolach.
 • Poprawy stanu infrastruktury turystycznej.
 • Rozszerzenia strefy bezpłatnego Internetu.
 • Zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego.
 • Powstania placów zabaw dla dzieci oraz miasteczka ruchu drogowego.
 • Modernizacji istniejących parkingów i budowy nowych.
 • Zapewnienia właściwego stanu dróg na terenie miasta Węgrowa.
 • Poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zbudowanie miejskiego systemu monitoringu.
 • Poprawy warunków uprawiania sportu amatorskiego i wyczynowego.
glosuj
Dziękuję za każdy głos poparcia!
godlo

Serwis kandydata na burmistrza Węgrowa Krzysztofa Jerzego Wyszogrodzkiego

www.burmistrz.wyszogrodzki.com | www.pis.org.pl